home
wie en wat
organisatie en verantwoording
foto's lustra

WELKOM IN DE TWEEDE UITLEG!

Een gezellige sociëteit
Vijfenvijftig-plussers in de zuidelijke binnenstad organiseren met elkaar een sociëteit. Ze doen dat al ruim tien jaar en met groot succes.
Iedereen die boven de 55 is en in het postcodegebied 1017 woont is welkom!

BEPERKTE OPENSTELLING TWEEDE UITLEG i.v.m. het CORONAVIRUS TOT 5 JANUARI 2021

Wij volgen de aanbevelingen van het RIVM.

Vanwege de kwetsbaarheid van onze bezoekers en vrijwilligers, zoeken wij aansluiting bij de eerdere besluitvorming van de Overheid inzake grote evenementen en hebben wij besloten de  Tweede Uitleg slechts beperkt open te stellen tot tenminste dinsdag 5 januari.

Als de overheidsmaatregelen daartoe aanleiding geven, zullen wij ons standpunt mogelijk herzien.

Het aangepaste programma voor de winter zal afhangen van de ontwikkelingen rondom het coronavirus en ziet er vanwege de door de Overheid gedwongen sluiting van de bar vooralsnog slechts als volgt uit:

MAANDAG
Van 17.15 tot 18.15 uur Yoga (maximaal 6 deelnemers)
Als iemand een idee voor een kleinschalige activiteit heeft, neem dan contact op met het bestuur. We zullen dan bekijken of we het in overleg met de potentiële deelnemers kunnen opstarten.

Alle genoemde activiteiten zijn uitsluitend toegankelijk d.m.v. reservering vooraf .
Deelnemers worden vooraf per e-mail geïnformeerd


Het bestuur van de Tweede Uitleg


Lieve, beste en geachte bezoekers van de Tweede Uitleg,

In deze tijd van het jaar bent u gewend de Nieuwsbrief te ontvangen met het winterprogramma. Maar net zo min als in de lente en de herfst is dat door Corona mogelijk.

Velen van u zullen de gezelligheid van de Tweede Uitleg missen.
Het samen eten op donderdag, de ontmoetingen bij film en lezing op woensdagmiddag, het napraten bij een glas, het bridgen, de cursussen.Corona maakt het leven stil en soms ook kil.

Vooral voor wie alleen woont kan dit een moeilijke tijd zijn, zeker nu de dagen korter en donkerder worden. Naar buiten gaan is niet aanlokkelijk en beperkt zich tot de noodzakelijke boodschappen.
Binnen is er televisie om naar te kijken, zijn er boeken om te lezen, is er internet voor contact op afstand en muziek om naar te luisteren.
Maar er is niemand om mee te praten en aan te raken.

Het bestuur vindt het heel erg dat het niets kan doen tegen het toenemende gevoel van eenzaamheid waarover in de media steeds vaker wordt gesproken. Aan mooie, meelevende woorden hebt u ook eigenlijk niets.
Toch willen we u laten weten dat we aan onze bezoekers denken en aan hun eventuele gemis aan de gewone dagelijkse contacten.

Zodra het mogelijk is zullen we kleinschalige activiteiten hervatten.Daarnaast willen we u beloven dat zodra de Corona-maatregelen het toestaan we weer een mooi en uitgebreid programma zullen samenstellen. Tot die tijd wensen we u sterkte.

Namens het bestuur van de Tweede Uitleg,
Rita Kohnstamm


3e lustrum Tweede Uitleg

Iedereen helpt mee
De Tweede Uitleg krijgt subsidie van Stadsdeel Centrum voor huur, gas, licht en schoonmaken. Bij alles wat in de sociëteit moet gebeuren helpt iedereen naar vermogen mee. Bardienst, afwassen, planten verzorgen, hapjes en drankjes serveren, kleine reparaties uitvoeren, koken, computerles geven en nog veel meer. Dus soms bent u te gast en hoeft u niets te doen. Een andere keer helpt u mee.

Openingstijden
Tijdelijk uitsluitend gedurende boven vermelde activiteiten en op afspraak.

Nieuwe Looiersstraat 29
1017 VA Amsterdam
telefoon: 020-625 98 79
e-mail: tweedeuitleg@xs4all.nl

 


Another Site