Een gezellige sociëteit

Vijfenvijftig-plussers in de zuidelijke binnenstad van Amsterdam organiseren met elkaar een sociëteit. Ze doen dat al ruim vijftien jaar en met groot succes.
Iedereen die boven de 55 is en in het postcodegebied 1017 woont is welkom!

SLUITING Tweede Uitleg i.v.m. het Coronavirus tot 3 maart 2021

Vanwege de kwetsbaarheid van onze bezoekers en vrijwilligers, zoeken wij aansluiting bij de eerdere besluitvorming van de Overheid inzake evenementen en hebben wij besloten de volledige sluiting van de Tweede Uitleg te verlengen tot tenminste woensdag 3 maart.

Als de overheidsmaatregelen daartoe aanleiding geven, zullen wij ons standpunt mogelijk herzien.

Het aangepaste programma voor de lente zal afhangen van de ontwikkelingen rondom het coronavirus.

Als iemand een idee voor een kleinschalige activiteit heeft, neem dan contact op met het bestuur. We zullen dan bekijken of we het in overleg met de potentiële deelnemers kunnen opstarten.

Alle mogelijke activiteiten zijn uitsluitend toegankelijk d.m.v. reservering vooraf.
Deelnemers worden vooraf per e-mail geïnformeerd.


Het bestuur van de Tweede Uitleg

Iedereen helpt mee

De Tweede Uitleg krijgt subsidie van Stadsdeel Centrum voor huur, gas, licht en schoonmaken. Bij alles wat in de sociëteit moet gebeuren helpt iedereen naar vermogen mee. Bardienst, afwassen, planten verzorgen, hapjes en drankjes serveren, kleine reparaties uitvoeren, koken, computerles geven en nog veel meer. Dus soms bent u te gast en hoeft u niets te doen. Een andere keer helpt u mee.

Openingstijden

Tijdelijk uitsluitend gedurende boven vermelde activiteiten en op afspraak.

Nieuwe Looiersstraat 29
1017 VA Amsterdam
telefoon: 020-625 98 79
e-mail: tweedeuitleg@xs4all.nl