Lezingen Tweede Uitleg - Herfst 2021

Aanvang: 14.30 uur
Iedere tweede en vierde woensdag van de maand
Maximaal 30 personen. Reserveren verplicht!
Toegang: € 3,00 inclusief thee en/of koffie

 

Woensdag 10 november 2021

Het klassieke muziekleven in Nederland tijdens de Duitse bezetting

De nieuwe machthebbers probeerden het muziekleven tot staatszaak te verheffen. Wat was het lot van Joodse orkestleden? Hoe reageerden de orkestbesturen? En hoe kijken we nu naar Willem Mengelberg? Daarover valt na tachtig jaar nog veel te zeggen.
Pauline Micheels, historicus en publicist

 

Woensdag 24 november 2021

Het Paleis voor Volksvlijt, ijzeren ambitie in feestverpakking

Het iconische Paleis voor Volksvlijt is negentig jaar na de rampzalige brand nog steeds niet verdwenen uit de harten van de Amsterdammers. De bouw ervan duurde lang. De exploitatiegeschiedenis liep uit op een ramp. Maar na de brand werd het paleis gemist zoals geen ander gebouw in de stad. Tot op de dag van vandaag.
Gabri van Tussenbroek, hoogleraar Stedelijke identiteit en monumenten