WIE EN WAT

De Tweede Uitleg bestaat als ouderensociëteit sinds voorjaar 2003.

We zijn een vrijwilligersorganisatie en krijgen subsidie van het Stadsdeel Amsterdam-Centrum. Bijna dertig gastvrouwen en -heren staan om beurten klaar om u te ontvangen. En nog eens twintig vrijwilligers bedenken en organiseren cursussen en activiteiten. Iedereen die ideeën en energie heeft voor nieuwe cursussen, clubs en evenementen is meer dan welkom.

Het bestuur wordt gevormd door Rita Kohnstamm (voorzitter), Bert van Houten (secretaris/penningmeester) en Camiel Splinter.

Waar komt de naam Tweede Uitleg vandaan?

In 1613 gaf het Amsterdamse stadsbestuur opdracht nieuwe grachten te graven.
Men groef de Leidsegracht en van daaruit richting Brouwersgracht achtereenvolgens de Heren-, Keizers- en Prinsengracht. Dat was de Eerste ‘Uitleg’.
In 1658 volgde de Tweede &'Uitleg', waarin deze drie grachten werden doorgetrokken tot aan de Amstel. Het buurthuis en de latere ouderensociëteit aan de Prinsengracht werden hiernaar vernoemd.
Bij de verhuizing naar de Nieuwe Looiersstraat werd de naam gehandhaafd.

Tweede Uitleg Amsterdam